ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

26 Οκτωβρίου 2016


Σε συνέχεια των παρεμβάσεων μας  :
α) Πρόταση για μεταφορά στάσης (4η ψάρι) στην Λ.Γ 855

β) Πρόταση για τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών (κολωνάκια) στην   Λ.Γ  813