ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

7 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ζ΄ ΚΥΚΛΩΜΑΑ) Μετά από πρόταση μελών της παράταξής μας και προσωπικές ενέργειες του προέδρου  Λεωνίδα Σκούλου,  ο ΟΑΣΑ απέστειλε νέα απόφαση  για την αλλαγή διαδρομής λόγω λαϊκής κάθε Δευτέρα που ίσχυε από 31/10/2016. *Υπάρχει πρόταση της παράταξης μας προς τον ΟΑΣΑ η παραπάνω διαδρομή να ισχύει και της υπόλοιπες ημέρες.

Β) Μετά από πρόταση μελών της παράταξης μας στο συνδικάτο και προσωπικές ενέργειες του προέδρου Λεωνίδα Σκούλου και του οργανωτικού γραμματέα Παναγιώτη Κατσιάδα, τοποθετήθηκε σήμερα κλιματιστικό και ψύκτης νερού στο χώρο αναμονής μας στο τέρμα της γραμμής 892.