ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLOG ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

18 Μαΐου 2018

ΓΙΑ ΤΗ Λ/Γ 805
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ   ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

Ύστερα από τη σημερινή αυτοψία στην περιοχή, η πρωτοβουλία του Συνδικάτου διαμορφώνεται ως εξής :